Tài liệu hướng dẫn kết nối API SmartSign

Công Ty Cổ Phần Chữ Ký Số Vi Na là một trong 10 đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thư số công cộng được Bộ TT&TT cấp giấy phép.

Được thành lập từ năm 2009, Công Ty Cổ Phần Chữ Ký Số Vi Na  đã cung cấp dịch vụ cho hơn 200.000 doanh nghiệp và cá nhân. Chúng tôi hướng đến cung cấp dịch vụ tốt nhất và nhanh nhất, hỗ trợ nhiệt tình nhất và luôn giữ cam kết.

Mục tiêu:

  • Cung cấp dịch vụ chứng thư số công cộng và các giải pháp ứng dụng chữ ký số.
  • Đảm bảo cơ sở hạ tầng và các giải pháp ứng dụng tốt nhất.
  • Phát triển các giải pháp ứng dụng chữ ký số một cách toàn diện và lâu dài.
  • Tạo dựng, giữ vững uy tín, thương hiệu bằng sự cam kết và trung thực.

Chữ ký số Smartsign và hóa đơn điện tử Vi Na đang được Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải Quan, Bảo hiểm xã hội, Bộ Công Thương, các Doanh nghiệp,… sử dụng trong các giao dịch điện tử và dịch vụ công trực tuyến trong cả nước.

Đang tải dữ liệu